Psykoterapi

De flesta människor drabbas någon gång under livet av känslor eller händelser som är för svåra att ta sig igenom på egen hand. Det kan handla om stora livsförändringar som att bli förälder eller gå i pension, eller om sorger och förluster som väcker tankar om livet och de val man gjort.


Psykoterapi är en samtalsbehandling som är godkänd av socialstyrelsen för behandling av många olika känslomässiga problem. I behandlingen får man möjlighet att utforska sina tankar, känslor och de händelser man drabbats av tillsammans med en utbildad person som inte dömer. I samarbete med psykoterapeuten utforskar man nya sätt att lösa problem och hantera tillvaron. Det kan göra att man utvecklas av motgångar och förändringar och hittar nya sidor i sig själv.


Psykoterapi kan vara kort och intensiv eller lång och djupgående. Om man har mått dåligt länge, har erfarenheter av traumatiska händelser eller svek i barndomen eller har svårt att känna sig trygg med människor kan behandlingen behöva bli lång. För depression, ångest, utmattningssyndrom och kriser räcker ofta en kortare behandling.

Mottagning i Malmö

Min fysiska mottagning ligger centralt i Malmö.


Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och ligger nära busshållplats med lokaltrafik och bussar från Lund och andra delar av Skåne. Parkeringsplats finns i anslutning till huset.


Besöksadress: Föreningsgatan 26, våning 2, Malmö.


Onlinemottagning

Vid min onlinemottagning kan du gå i psykoterapi via videosamtal. Då sitter du i tryggheten i ditt eget hem samtidigt som vi har kontakt via en säker videolänk. Videosamtalen sker via journalplattformen Kaddio som uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering vid lagring av personuppgifter på internet. Alla terapiformer går att göra via videosamtal men ibland behövs anpassningar för att samtalen ska bli så bra som möjligt.

Mina arbetssätt

Individuell psykoterapi där terapeuten och klienten tillsammans utforskar klientens inre värld. Den avgränsade situationen ger möjlighet att få syn på tankar och känslor som annars är omedvetna, ta hand om svåra känslor och prova nya sätt att relatera.

I de flesta viktiga relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa. Det händer såväl i monogama som flersamma kärleksrelationer,  i vänskaper eller familjerelationer. Att gå i terapi tillsammans kan vara ett sätt att hitta en väg framåt och förstå varandra.

Mentaliseringsbaserad terapi är en form av psykodynamisk terapi som är särskilt anpassad för personer som har stora relationsproblem och lätt känner sig ensamma och övergivna. Vi fokuserar på de viktiga relationerna och hur man kan förstå sitt eget och andras inre liv.

Psykoterapihandledning och processhandledning för individer och grupper med utgångspunkt i psykodynamisk och mentaliseringsbaserad teori.

Jag föreläser på plats eller online om de ämnen jag har särskilda kunskaper i. Mina föreläsningsområden är mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi, psykoterapi online, HBTQ+, hållbar aktivism, bemötande samt olika aspekter av psykodynamisk terapi.

Om mig

Jag heter Eli David Björkstam och är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete individuellt, med grupper och relationer. Utifrån erfarenheter från både mitt yrkesliv och mitt privatliv har jag särskilda kunskaper om HBTQ+ och att på olika sätt leva utanför normen. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt med trauma, personlighetsproblematik, stress, sorg och de kriser som kommer när livet förändras.


Jag tog socionomexamen vid Lunds Universitet 2005 och började därefter arbeta som socialsekreterare inom Malmö Stad, först med vuxna med missbruk och därefter med utagerande ungdomar. 2010 blev jag färdig med den grundläggande psykoterapiutbildningen med psykodynamisk inriktning vid Lunds Universitet och började ta emot privata klienter under handledning. 2011 tog jag anställning som kurator i psykiatrins öppenvård i Malmö. Där arbetade jag med mentaliseringsbaserad terapi (MBT) under handledning och vidareutbildade mig först i MBT vid Karolinska Institutet och sedan till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning vid Lunds Universitet. 2018 blev jag legitmimerad psykoterapeut och 2019 övergick jag till att arbeta i privat verksamhet. 2022 examinerades jag som handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings Universitet.


Förutom psykoterapi arbetar jag även med handledning och föreläsningsuppdrag. Samhällsförändring och aktivism ligger mig varmt om hjärtat. 2021 deltog jag i förberedelserna inför World Pride med föreläsningar för volontärerna om bemötande och självomhändertagande för hållbar politisk aktivism

Kontakt och bokning


Individuell psykoterapi

45 minuter: 1100 kr


Relationsterapi

60 minuter: 1500 kr


Rabatter och tillägg

Studentrabatt: 10%

Pensionärsrabatt: 10 %

Helgtillägg: 50 %


Individuell handledning/konsultation

45 minuter: 1100 kr (moms tillkommer)Handledning och utbildning för organisationer

Arvode diskuteras vid förfråganTidsbokning sker via Kaddio eller e-post.