Psykoterapi

De flesta människor drabbas någon gång under livet av känslor eller händelser som är för svåra att ta sig igenom på egen hand. Det kan handla om stora livsförändringar som att bli förälder eller gå i pension, eller om sorger eller förluster som väcker tankar om livet och de val man gjort.


Psykoterapi är en samtalsbehandling som är godkänd av socialstyrelsen för behandling av många olika känslomässiga problem. I behandlingen får man möjlighet att utforska sina tankar, känslor och de händelser man drabbats av tillsammans med en utbildad person som inte dömer. I samarbete med psykoterapeuten utforskar man nya sätt att lösa problem och hantera tillvaron. Det kan göra att man utvecklas av motgångar och förändringar och hittar nya sidor i sig själv.


Psykoterapi kan vara kort och intensiv eller lång och djupgående. Om man har mått dåligt länge, har erfarenheter av traumatiska händelser eller svek i barndomen eller har svårt att känna sig trygg med människor kan behandlingen behöva bli lång. För depression, ångest, utmattningssyndrom och kriser räcker ofta en kortare behandling.

Onlinemottagning

Vid min onlinemottagning kan du gå i psykoterapi via videosamtal. Då sitter du i tryggheten i ditt eget hem samtidigt som vi har kontakt via en säker videolänk. Psykoterapi online är särskilt lämpligt om du bor långt från mottagningen, har svårt att ta dig ut eller söker en särskild terapimetod som inte finns i närområdet. Psykoterapi online kan också underlätta för den som söker en terapeut med särskilda erfarenheter och personliga egenskaper eller som lägger stor vikt vid personkemin. Att gå i psykoterapi online via videosamtal kan kännas tryggt för den som har lättare att släppa fram känslorna hemma eller som tycker att fysiskt avstånd känns avslappnande.Videosamtalen sker via journalplattformen Kaddio som uppfyller Socialstyrelsens krav på stark autentisering vid lagring av personuppgifter på internet. Alla terapiformer går att göra via videosamtal men ibland behövs anpassningar för att samtalen ska bli så bra som möjligt.

Mottagning i Malmö

Min fysiska mottagning ligger centralt i Malmö.


Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och ligger nära busshållplats med lokaltrafik och bussar från Lund och andra delar av Skåne. Parkeringsplats finns i anslutning till huset.


Besöksadress: Föreningsgatan 26, våning 2, Malmö.


Mina arbetssätt

Psykodynamisk terapi

(PDT)

Individuell psykoterapi där terapeuten och klienten tillsammans utforskar klientens inre värld. Den avgränsade situationen ger möjlighet att få syn på tankar och känslor som annars är omedvetna, ta hand om svåra känslor och prova nya sätt att relatera.

Relationsterapi och parterapi

I de flesta viktiga relationer uppstår ibland konflikter som är svåra att lösa. Det händer såväl i monogama som flersamma kärleksrelationer,  i vänskaper eller familjerelationer. Att gå i terapi tillsammans kan vara ett sätt att hitta en väg framåt och förstå varandra.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Mentaliseringsbaserad terapi är en form av psykodynamisk terapi som är särskilt anpassad för personer som har stora relationsproblem och lätt känner sig ensamma och övergivna. Vi fokuserar på de viktiga relationerna och hur man kan förstå sitt eget och andras inre liv.

Handledning

Psykoterapihandledning med utgångspunkt i psykodynamisk och mentaliseringsbaserad teori. Handledningen utformas utifrån den handleddes nivå och utvecklingsbehov. Jag har möjlighet att handleda enskilda personer eller grupper.


Jag erbjuder också processhandledning för arbetsgrupper inom socialtjänst, psykiatri och behandlingsverksamheter. Handledningen lägger då fokus på arbetsgruppens förmåga att bära de processer den utsätts för.

Föreläsning

Jag föreläser på distans eller på plats om de ämnen jag har särskilda kunskaper i. Mina föreläsningsområden är HBTQI (tidigare HBTQ), relationsterapi vid flersamhet och andra normbrytande relationsformer, psykoterapi vid svårare personlighetssyndrom, trauma, dissociation, mentalisering samt mentaliseringsbaserad terapi. Även föreläsningar om bemötande av personer med starka känsloreaktioner samt självomhändertagande och gränssättning för personal.

Om mig

Jag heter Eli Björkstam och är socionom och legitimerad psykoterapeut. Jag har många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete individuellt, med grupper och relationer. Utifrån erfarenheter från både mitt yrkesliv och mitt privatliv har jag särskilda kunskaper om HBTQI och att på olika sätt leva utanför normen. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt med trauma, personlighetsproblematik, stress, sorg och de kriser som kommer när livet förändras. 


Jag tog socionomexamen vid Lunds Universitet 2005 och började därefter arbeta som socialsekreterare inom Malmö Stad, först med vuxna med missbruk och därefter med utagerande ungdomar. 2010 blev jag färdig med den grundläggande psykoterapiutbildningen med psykodynamisk inriktning vid Lunds Universitet och började ta emot privata klienter under handledning. 2011 tog jag anställning som kurator i psykiatrins öppenvård i Malmö. Där arbetade jag med mentaliseringsbaserad terapi (MBT) under handledning och vidareutbildade mig först i MBT vid Karolinska Institutet och sedan till psykoterapeut med psykodynamisk inriktning vid Lunds Universitet. 2018 blev jag legitmimerad psykoterapeut och 2019 övergick jag till att arbeta i privat verksamhet. 2022 examinerades jag som handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings Universitet.


Förutom psykoterapi arbetar jag även med handledning och föreläsningsuppdrag. Samhällsförändring och aktivism ligger mig varmt om hjärtat. 2021 deltog jag i förberedelserna inför World Pride med föreläsningar för volontärerna om bemötande och självomhändertagande för hållbar politisk aktivism.  

Bok om psykoterapi online

I boken ”Psykoterapi online – Rummet, ramen och relationen i videosamtal” utforskar jag vad psykoterapi online via videosamtal innebär och hur vi på bästa sätt kan tillgodogöra oss fördelarna utan att förlora kvalitet. För att svara på frågan om effekten av psykoterapi via video och vad det förändrade formatet gör med ramen, rummet och relationen har jag använt mig av aktuell forskning i kombination med egna och kollegors kliniska erfarenheter.


Boken kan köpas via Gothia Kompetens.

Kontakt och bokningTidsbokning sker i första hand via e-post: 

eli@bjorkstampsykoterapi.seIndividuell psykoterapi

45 minuter: 1100 kr


Relationsterapi

60 minuter: 1500 kr


Rabatter och tillägg

Studentrabatt: 10%

Pensionärsrabatt: 10 %

Helgtillägg: 50 %Handledning och utbildning

Arvode diskuteras vid förfrågan