HBTQ-informerad terapi

Att följa sitt hjärta och leva utanför normen för könsuttryck eller kärleks- och familjeliv kan vara en stor glädje men det kan också innebära utmaningar. Det är viktigt att terapeuten har förståelse för ens livssituation oavsett om könsidentitet eller sexuell läggning är i fokus för terapin eller inte. Minoritetsstressen i att ständigt bli påmind om sitt annorlundaskap i världen och utsättas för omgivningens ofta oavsiktliga mikroaggressioner behöver mötas med empati och insikt av terapeuten. Det finns också frågeställningar som är specifika för HBTQ+-gruppen, så som att fundera över sin könsidentitet eller sin sexuella läggning, uppleva könsdysfori eller ha motstridiga känslor kring sexuella preferenser som inte följer normen. Vid de tillfällena kan en HBTQ+-informerad terapeut bidra med kunskap i stället för att behöva utbildas av klienten för att förstå situationen. Om man vill eller att prova en relationsform man inte tidigare praktiserat kan det göra stor skillnad att prata om det i relationsterapi med en terapeut som känner till relationsformens fördelar och risker.


HBTQ-informerad terapi är inte en särskild terapiform utan ett förhållningssätt baserat i kunskap om samhällsnormer, maktstrukturer och minoritetsstress. Detta förhållningssätt kan sedan appliceras på den terapi som utövas, såsom psykodynamisk terapi, mentaliseringsbaserad terapi eller relationsterapi.


Som person hamnar jag själv under HBTQ+-paraplyet. Jag har egen erfarenhet av att reflektera över genus, kön och sexuell läggning, förhålla mig till omvärldens förväntningar och förhandla mellan mina egna motstridiga behov av att bli sedd som den jag är och samtidigt skydda min personliga integritet. De erfarenheterna gör det lätt för mig att förstå andra i liknande situation även om alla HBTQ-livsresor är olika.Tips och råd

I samarbete med Vården.se har jag skrivit en artikel om hur man som HBTQ-person kan gå till väga för att hitta en terapeut med rätt förståelse och bemötande. Artikeln kan läsas här:


Psykoterapi för HBTQ+ – 4 tips för att hitta rätt terapeut