Relationsterapi / Parterapi

De nära relationerna är för de flesta av oss en viktig källa till trygghet, glädje och omsorg. Därför mår vi så dåligt när relationerna till de närmaste präglas av konflikter eller avstånd. Parterapi eller relationsterapi är ett sätt att nå fram till varandra och i en trygg miljö utforska vad konflikterna eller avståndet beror på. Relationsterapin kan göras med två eller fler personer och det kan handla om en kärleksrelation, en relation mellan föräldrar och vuxna barn eller andra viktiga relationer som vänner eller affärspartners. Hur relationsterapin utformas beror på deltagarnas behov. Grunden är alltid att bygga upp tillit, kommunikation och problemlösningsförmåga.

Att gå i relationsterapi

Alla relationer är olika och terapin utformas utifrån relationens behov. En relationsterapi kan syfta till att få det bättre i relationen som den är eller att underlätta en övergång från en relationsform till en annan, exempelvis vid skilsmässa, flytt till gemensamt boende eller när en monogam relation öppnas upp för flersamhet. Relationsterapin kan också handla om att läka gamla sår och hitta en ny väg tillsammans.

Kartläggning

Vad går rätt och vad går fel?


De flesta relationer innehåller gemenskap, omsorg och glädje men också uppslitande bråk och skillnader som kan kännas oöverstigliga. Vid de första samtalen kartlägger vi tillsammans vad som gör relationen värd att kämpa för och vad som skapar avstånd eller bråk. Vad är relationens syfte och hur önskar deltagarna att den ska bli? Utifrån kartläggningen bestämmer vi tillsammans hur vi ska arbeta för att relationen ska bli bättre.

Anknytning

Den livsviktiga tryggheten


Hur trygga vi känner oss i en relation har avgörande betydelse för hur vi mår i relationen och hur vi hanterar konflikter som uppstår. Vi har alla med oss minnen och mönster från tidigare relationer in i våra vuxenrelationer. Ibland kan vi göra varandra otrygga av misstag i våra relationer och då försätta varandra i tillstånd av rädsla och ilska utan att förstå varför. Att förstå varandras anknytningsmönster och hur vi kan ge varandra trygghet gör det lättare att undvika onödiga kriser. Det finns också saker man kan göra för att stärka tryggheten i nästan alla relationer. I relationsterapi blir det ofta tydligt hur parterna skrämmer eller tryggar varandra. Som terapeut kan jag då uppmärksamma det jag ser och vi kan utforska nya sätt att skapa trygghet i relationen.

Mentalisering

Att förstå varandra


Många relationsproblem beror på svårighet att lyssna på varandras perspektiv och förstå varandra när vi är olika. Ofta hamnar vi i samma gräl gång på gång där vi upprepar samma saker utan att nå fram till varandra. Behovet av att göra sig hörd gör det omöjligt att lyssna. För många av oss finns det ingenting som är mer skrämmande eller provocerande än att inte bli förstådd av våra närmaste. Ilskan eller panikkänslan som väcks av att inte bli förstådd kan få oss att uttrycka oss starkare och starkare tills vi säger sårande ord vi inte menar. Ett mentaliseringsbaserat perspektiv innebär att jag som terapeut lyssnar in och försöker förstå alla parter i tur och ordning. När alla känner sig förstådda och bekräftade i sina egna perspektiv sjunker ofta känslorna till en lugnare nivå och det blir då möjligt att lyssna och intressera sig för den andras inre värld. Att hitta till ett öppenhet och nyfikenhet intresse för varandras inre värld är avgörande för alla relationer.