Psykoterapi online

Jag har valt att lägga ner omsorg på min onlinemottagning för att göra psykodynamisk terapi, mentaliseringsbaserad terapi, relationsterapi och handledning tillgänglig oavsett boendeort och förmåga att ta sig till en fysisk mottagning mottagning. Mina års erfarenhet av psykoterapi online har lärt mig att mitt terapirum online kan bli samma trygga plats för eftertanke och öppenhet som den fysiska mottagningen - om rummet skapas med samma omsorg.

Att gå i psykoterapi online

För att onlinesamtalet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att sitta i ett tryggt rum utan att bli störd. Uppkopplingen behöver vara stark nog och det är bra att logga in i systemet i förväg för att testa att kamera och mikrofon fungerar. Enheten behöver stå på ett bord så att bilden inte rör sig medan vi pratar – då kan vi få ögonkontakt och samtalet känns som om det sker i samma rum.


Ibland är det praktiskt att kunna välja att träffas på mottagningen för det mesta men online när det inte går. Då går det bra att höra av sig innan timmen och omboka till en onlineträff. Om du föredrar att gå hela terapin online bokar vi en fast tid på de tider när jag är på onlinemottagningen som har bättre förutsättningar för bra onlinesamtal. Vi kan prata om alternativen tillsammans och komma fram till vad som är det bästa för dig.

Fler valmöjligheter


Vissa former av psykoterapi är ovanliga och ibland får man leta länge eller stå i kö för att hitta rätt terapeut. Psykoterapi online gör det möjligt att välja den särskilda metod man önskar eller den terapeut man känner sig trygg med i stället för att begränsas till närområdet. Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) kan vara svårt att få tillgång till, liksom HBTQ+-informerad psykoterapi och relationsterapi. Genom att erbjuda psykoterapi online på ett genomtänkt sätt vill jag öka tillgängligheten till dessa metoder med bibehållen kvalitet.

Psykoterapi hemifrån


Att ta sig till mottagningen kan ibland vara så svårt att terapin aldrig blir av. Det kan bero på att man bor i glesbygd och att resvägen blir lång men det kan också handla om sjukdom och funktionshinder, en stressig vardag eller att busskortet är för dyrt. Psykoterapi online gör terapin tillgängling även när det är svårt att ta sig till en fysisk mottagning.


Autism, PTSD eller komplex traumatisering, smärtproblematik, kroniska sjukdomar, funktionshinder och utmattningssyndrom är tillstånd som kan göra vistelsen på mottagningen plågsam. För den som har ont eller är ständigt trött och utmattad, behöver hjälp för ta sig ut eller mår bättre av att ligga ner eller kunna resa sig upp och röra på sig då och då under timmen kan psykoterapi online vara ett bekvämare alternativ.


Den som känner obehag inför miljön på den fysiska mottagningen, blir överväldigade av intryck på vägen till terapin eller har lättare att slappna av och få tillgång till sina känslor om terapeuten inte är för nära kan också bli bättre hjälpt av psykoterapi online.


Bok om psykoterapi online

I boken ”Psykoterapi online – Rummet, ramen och relationen i videosamtal” utforskar jag vad psykoterapi online via videosamtal innebär och hur vi på bästa sätt kan tillgodogöra oss fördelarna utan att förlora kvalitet. För att svara på frågan om effekten av psykoterapi via video och vad det förändrade formatet gör med ramen, rummet och relationen har jag använt mig av aktuell forskning i kombination med egna och kollegors kliniska erfarenheter.


Boken kan köpas via Gothia Kompetens.

Tips och råd

I samarbete med Vården.se har jag skrivit en artikel om vad som är bra att tänka på i valet av onlinemottagning och hur man kan göra kontakten via skärm så bra som möjligt. Artikeln finns att läsa här:


4 tips från en psykoterapeut - så når du störst effekt av din terapi online