Utbildning

Mina uppskattade föreläsningar skräddarsys efter målgruppens behov. Utöver specialområdena nedan kan jag utforma föreläsningar inom psykisk hälsa, bemötande, HBTQ+ och olika aspekter av psykodynamisk terapi vid förfrågan. För att anlita mig som föreläsare ta kontakt via e-post eller telefon.


Mentalisering

Föreläsningarna om mentalisering anpassas efter verksamhetens och målgruppens behov, från specifika interventioner för psykoterapeuter till mentalisering i vardagen för familjer och mentaliserande förhållningssätt för olika yrkesgrupper.


Psykoterapi online

Konsten att uppnå närhet i samtal på distans för psykoterapeuter så väl som personalgrupper i människovårdande yrken och privatpersoner som bor långt från varandra.


Hållbar aktivism

Att bidra till samhällsförändring på ett sätt som är hållbart för aktivisten ur ett livsperspektiv - och att bygga och upprätthålla hållande organisationer för samhällsförändrande arbete. 


Bok om psykoterapi online

I boken ”Psykoterapi online – Rummet, ramen och relationen i videosamtal” utforskar jag vad psykoterapi online via videosamtal innebär och hur vi på bästa sätt kan tillgodogöra oss fördelarna utan att förlora kvalitet. För att svara på frågan om effekten av psykoterapi via video och vad det förändrade formatet gör med ramen, rummet och relationen har jag använt mig av aktuell forskning i kombination med egna och kollegors kliniska erfarenheter.


Boken kan köpas via Gothia Kompetens.

Tips och råd

Psykoterapi online


I samarbete med Vården.se har jag skrivit en artikel om vad som är bra att tänka på i valet av onlinemottagning och hur man kan göra kontakten via skärm så bra som möjligt. Artikeln finns att läsa här:


4 tips från en psykoterapeut - så når du störst effekt av din terapi online

HBTQ+


Jag har också skrivit en artikel har om hur man som HBTQ-person kan gå till väga för att hitta en terapeut med rätt förståelse och bemötande. Artikeln är publicerad av Vården.se och kan läsas här:


Psykoterapi för HBTQ+ – 4 tips för att hitta rätt terapeut