Handledning

Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi via Linköpings universitet. Sedan 2024 har jag ramavtal för handledning med Skånes Kommuner. Jag handleder grupper och individer utifrån ett psykodynamiskt eller mentaliseringsbaserat förhållningssätt och med HBTQ-informerat perspektiv. Arbetssättet kan anpassas utifrån olika behov och förutsättningar.Möteslokaler

Handledningen kan ske på plats i mitt mottagningsrum eller, för större grupper, i rymliga konferensrum i anslutning till mottagningen som är centralt belägen i Malmö.På plats hos verksamheten

Efter överenskommelse kan komma till verksamheten för handledning på plats i era egna lokaler.

Handledning online

Om det är svårt att mötas på plats har jag goda möjligheter till handledning online för både individer och grupper. Onlinemottagningen är anpassad för att skapa så god kontakt och närvaro som möjligt.Kontakt och bokning

Förfrågan om handledning för organisationer välkomnas via e-post eller telefon. För Skånes Kommuner finns ramavtal. Individuell handledning/konsultation kan bokas direkt i Kaddio. Moms tillkommer på handledning.

Typer av handledning

Processhandledning för personalgrupper


Människovårdande verksamheter för med sig en hög press på personalen. Som anställda möts vi dagligen av människors starka känslor och otillfredsställda behov. Detta väcker känslor i oss som vi inte har tid att ta hand om under arbetsdagen då vi är fokuserade på andra och på våra ofta tunga arbetsuppgifter. Att tillhandahålla processhandledning är ett sätt för arbetsgivaren att visa respekt för det känslomässiga arbete personalen gör och ge en möjlighet till bearbetning, utveckling och återhämtning. Handledningen är också en plats för att bygga upp tillit i personalgruppen och hitta fungerande sätt att lösa konflikter.Olika personalgrupper har olika behov i handledning och behoven kan variera över tid. I perioder av hög stress och omorganisation är behovet av återhämtning och avlastning av tunga känslor ofta stort, medan utrymmet för kompetensutvecklande handledning kan vara större i lugna perioder. Att utgå från svåra klientärenden väcker kreativiteten i vissa grupper medan andra grupper har större behov av att fokusera på samarbetet inom gruppen. Utifrån gruppens situation och behov lägger vi tillsammans upp handledningens tillvägagångssätt och fokus.

Psykoterapihandledning i grupp


Handledning i grupp ger möjlighet att lära inte bara av sina egna ärenden och handledarens erfarenhet utan också av gruppens ärenden och samlade erfarenhet. Att lyssna till någon annan kan ge öppna för en kreativ frihet som är svår att få tillgång till när man själv är den som står med problemet. I grupp kan vi få tillgång till många olika perspektiv och reaktioner på samma situation.


För att kunna vara kreativa tillsammans behöver deltagarna känna sig trygga. Därför strävar jag efter att skapa en social miljö där olika uppfattningar respekteras och där misstag ses som en naturlig del av utveckling och växande i yrket.

Individuell psykoterapihandledning/konsultation


Den individuella psykoterapihandledningen ger stor frihet för den handledda att utgå från sina egna behov och önskemål. Många utbildningar innehåller både grupphandledning och individuell handledning.


Att gå i individuell handledning under en period kan vara ett sätt för yrkesutövaren att utveckla sin kompetens. Handledningen kan då fokusera på specifika utvecklingsområden så som att bli bättre på en viss metod eller öka sin kapacitet för att stå ut med starka känslor i terapirummet.


Det är också vanligt att söka individuell handledning i perioder av stress och utmattning, som ett yrkesmässigt självomhändertagande och ett sätt att inhämta kraft och energi. Handledningen är då inriktad på att hitta tillbaka till sin energi och arbetsglädje vilket kan ske genom att identifiera sina egna behov som yrkesperson, ta hand om överväldigande känsloupplevelser, utforska sin yrkesidentitet och kanske hitta nya förhållningssätt till sig själv och arbetet.


Många söker individuell handledning eller konsultation vid enstaka tillfällen då något särskilt hänt i yrkesutövningen som man behöver diskutera, man står inför ett vägskäl i sitt yrkesliv, något upprörande har hänt i yrkesutövningen eller man stött på en klient vars svårigheter man har svårt att förstå.